COJ Brussel organiseert
een Debatlunch over
Eerste hulp bij schooluitval
Vrijdag 23 maart 2018
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 te 1000 Brussel, lokaal 6P40
DEBAT: Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 te 1000 Brussel, lokaal 6P40
Het meldpunt schooluitval werd ingericht door de drie CLB’s van Brussel om alle schooluitvalsituaties te ontvangen en goed te oriënteren afhankelijk van de specifieke situatie. De eerste spreker zal de markt schetsen van alle initiatieven en hoe men er appel op kan doen. Het is immers een veelheid van initiatieven en ze zijn elk zeer specifiek toegankelijk
Try-out biedt binnen een module ondersteunende begeleiding begeleiding aan jongeren die uitvallen op school en een plek nodig hebben waar ze tot rust kunnen komen en hun talenten en hoop voor de toekomst kunnen ontdekken.


Sprekers
Eva Trogh coördinator centraal meldpunt schooluitval
Pats Van Crombruggen coordinator Try-out
Kostprijs
1 euro, broodje inbegrepen
Inschrijven kon tot en met 23 maart 2018.