COJ Limburg organiseert
een Debatlunch over
Onveilige hechting, verontrusting en gefundeerde beslissingen.
Donderdag 29 maart 2018
Van 11:30 tot 14:00
LUNCH: Provinciehuis Hasselt, Boudewijnzaal
DEBAT: Provinciehuis Hasselt, Boudewijnzaal
De Limburgse werkgroep ‘Jonge Kind met een bedreigde hechting’ werkte een Vlaams addendum uit bij een rapport van Femmie Juffer: “Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssitu-aties. Inzichten uit gehechtheidsonderzoek.” In dit rapport pleit zij er voor om de recente inzichten over de hechting van kinderen mee te nemen in beslissingen over uithuisplaatsing.

Tijdens deze debatlunch van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdhulp zal de werkgroep ‘Jonge Kind met bedreigde hechting’ het gebruik van de publicatie van Femmie Juffer (link naar rap-port) en de Vlaamse vertaling hiervan toe lichten. Professor Guy Bosmans (KULeuven) sluit aan met een kernachtige samenvatting van de meest recente visies m.b.t. de ontwikkeling van gehechtheid. We nodigen jullie uit om samen te reflecteren over de praktische toepasbaarheid van deze kennis en hopen dat dit een aanzet kan zijn tot intersectoraal debat.
Sprekers
Veerle Stulens Stafmedewerker bij Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank
Ingrid Sleurs Beleidsmedewerker zorg Bethanië
Guy Bosmans Professor KULeuven
Kostprijs
5 EUR (lunchmoment tussen 11u30 en 12u)
Inschrijven kon tot en met 22 maart 2018.