COJ Brussel organiseert
een Debatlunch over
GEANNULEERD: Besluitvorming betreffende gezinshereniging na plaatsing
Vrijdag 20 maart 2020
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Ellipsgebouw, lokaal 2B111, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel
DEBAT: Ellipsgebouw, lokaal 2B111, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel
!! Omwille van de maatregelen i.v.m. het corona-virus wordt deze debatlunch geannuleerd en verplaats naar een latere datum !!


Sedert 2014 wordt perspectiefzoekende pleegzorg als nieuwe typemodule geïntroduceerd. Perspectiefzoekende pleegzorg duurt maximaal een jaar en is eenmalig verlengbaar met nog eens maximaal zes maanden. Tijdens deze periode wordt intensief gewerkt aan de verbetering van de thuissituatie opdat het pleegkind zo mogelijk terug naar huis kan. Indien een terugkeer naar huis niet kan worden gerealiseerd gedurende deze periode, dan moet het resultaat een duidelijke beslissing zijn over wat dan wel het perspectief is.

Beslissingen tot hereniging betreffen vaak moeilijke beslissingen in het spanningsveld tussen het kind beschermen en gezinnen (lees ouders) maximaal kansen geven en ondersteunen. Het is niet steeds duidelijk waarop een herenigingsbeslissing moet worden gebaseerd en wanneer een hereniging is aangewezen (Hess, Folaron, & Jefferson, 1992). Het betreft tevens de vraag naar het ontwikkelingsperspectief van het kind binnen het gezin van herkomst (Slot, 2010). Zal er vandaag, maar ook in de toekomst voldoende worden voorzien in de basale fysieke en emotionele noden van het kind? Continuïteit, stabiliteit, voorspelbaarheid en opvoedingszekerheid maken hier deel van uit. Een gebrek aan duidelijke beslissingscriteria kan ertoe leiden dat pleegkinderen te snel en ondoordacht worden teruggeplaatst (Allen & Vacca, 2011), maar ook dat pleegkinderen langer dan noodzakelijk uit huis worden geplaatst en een hereniging wordt bemoeilijkt.

In functie van perspectiefzoekende pleegzorg werd een herenigingsmethodiek ontwikkeld (Potoms, Van Holen, & Vanderfaeillie, 2017). De besluitvorming binnen deze methodiek is gebaseerd op het reunification framework van Wilkins en Farmer (2015). Dit besluitvormingsmodel gaat uit van een grondig onderzoek van alle protectieve en risicofactoren die vanuit wetenschappelijk onderzoek geassocieerd zijn met grotere/kleinere kans op een succesvolle terugkeer naar huis. Tijdens deze debatlunch bespreken we dit wetenschappelijk onderbouwd model dat de besluitvorming systematiseert en dat ook buiten de pleegzorg kan worden ingezet.
Sprekers
Prof. Dr. Frank Van Holen directeur hulpverleningsbeleid - pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Els Beckers medewerker behandelingspleegzorg en pleegzorgbegeleider - pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Kostprijs
1 euro, broodje inbegrepen
Inschrijven kon tot en met 20 maart 2020.