COJ Oost-Vlaanderen organiseert
een Studiedag over
GEANNULEERD: Jeugdhulp als sociale praktijk: Studiedag Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg i.s.m. Jeugdhulp - Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten Jeugdrechtbank Oost-Vlaanderen
Vrijdag 12 juni 2020
Van 09:00 tot 13:00
LUNCH: VAC Gent (Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent)
DEBAT: VAC Gent (Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent)
De jeugdhulp wordt van bij haar ontstaan ook in belangrijke mate ingezet als een antwoord op problemen van armoede en sociale ongelijkheid. Een vaak terugkerende vraag is hoe hulpverleners die individueel met kinderen en ouders werken, toch ook aandacht kunnen blijven behouden voor deze ruimere maatschappelijke problemen waarmee ze in aanraking komen. Hoe kunnen ze zicht krijgen op en verantwoordelijkheid nemen voor structurele problemen in de samenleving? Tijdens deze studievoormiddag gaan we dieper in op de vraag hoe jeugdhulp een sociale praktijk kan zijn. We doen dit aan de hand van verhalen uit praktijk, onderzoek en beleid.

Verloop van de dag:

09u00: Onthaal
09u30: Verwelkoming door Rudi Roose (Voorzitter Contactcomité) en Isabelle Quintens (Regioverantwoordelijke OSD Oost-Vlaanderen, agentschap Opgroeien en lid Contactcomité Oost-Vlaanderen)
09u45: Onderzoek naar de handelingsstrategieën van consulenten in het omgaan met risico's in armoedesituaties door John Decoene (Voormalig medewerker Agentschap Jongerenwelzijn en onderzoeker Universiteit Gent)
10u15: Jeugdhulp als armoedebestrijder: inspiratie vanuit een sociaalwerkperspectief door Koen Hermans (Professor aan Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven)
10u45: Koffiepauze
11u15: Nadenken over effectiviteit en complexiteit: in gesprek met Karel Franque (Coördinator De Vliet, MFC Meetjesland) en Pieter De Vis (Teamcoördinator vzw Stappen)
11u45: Reflecties vanuit het beleid door Bruno Vanobbergen (Algemeen directeur Vlaams Agentschap Opgroeien)
12u15: Discussie met de zaal
13u00: Lunch
Sprekers
Kostprijs
Leden: €25 Niet-Leden: €40 Uw inschrijving is pas definitief bij storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE39 0012 1608 1219, op naam van Contactcomité, met als mededeling 'Inschrijvingsgeld studiedag + naam deelnemer'. Uiterlijk 29 mei.
Inschrijven kon tot en met 14 april 2020.