COJ Brussel organiseert
een Debatlunch over
WEBINAR: Jongeren met kwetsbaar profiel ondersteunen via creatieve vormen van samen wonen? Resultaten van het KWE onderzoek.
Vrijdag 21 mei 2021
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: /
DEBAT: Zoom (link volgt later)
In 2018 lanceert de overheid een projectoproep om jongeren met een kwetsbaar profiel te ondersteunen via creatieve vormen van samen-wonen. Overal in Vlaanderen rijzen in 2019 kleine wooneenheden (KWE) uit de grond, op zeer uiteenlopende wijze ingevuld.

Onderzoekers van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voerden in opdracht van de Minister van WVG een evaluatie uit van deze KWE. De bedoeling van de evaluatie was vooral om te leren van de verschillende initiatieven, op basis van kwalitatief onderzoek bij jongeren, begeleiders, en directies. Over de kansen en knelpunten, de weerhaken en mogelijkheden in deze samen-leef-vormen. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een handleiding die door het Agentschap Opgroeien zal ter beschikking gesteld wordt. Zij komen hierover vertellen.
Sprekers
Koen Hermans is docent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en projectleider bij LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy. Hij doceert binnen de masteropleiding sociaal werk en sociaal beleid. Binnen LUCAS is hij verantwoordelijk voor de onderzoekslijn ‘welzijn, armoede en sociale uitsluiting’.
Evelien Demaerschalk is onderzoekster aan de KULeuven bij LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy, waar ze vooral onderzoek doet naar armoede en dak- en thuisloosheid
Kostprijs
Gratis voor leden van het COJ.
Inschrijven kan tot en met 19 mei 2021.