Contactcomite-Logo+

+ 18 jaar

+ 18 jaar

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  19/04/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

DEBAT:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

De overgang van minder- naar meerderjarigheid voor jongeren in de hulpverlening verloopt niet altijd rimpelloos. Soms loopt er een scheidslijn tussen het hulpaanbod voor minderjarigen en dat voor meerderjarigen, soms moeten jongeren overschakelen van de ene hulpverleningsvorm naar de andere. Jongeren in de hulpverlening moeten vaak ook vlugger op eigen benen leren staan, hebben niet altijd een gezinscontext waarop ze kunnen terugvallen.

Een goed overzicht van het bestaande hulpaanbod voor +18-jarigen zal ons duidelijk maken waar naadloze trajecten kunnen gerealiseerd worden en welke breuken in de hulpverlening nog moeten aangepakt worden.

SPREKERS

Jan Vanhove is hulpverlener bij het JAC Delta