Contactcomite-Logo+

Als het regent in Nederland...

Als het regent in Nederland... De Nederlandse jeugdzorg toegelicht

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  22/01/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal Vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal Vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Als het regent in Nederland, dan druppelt het in Vlaanderen, zo wordt wel eens gezegd. Ontwikkelingen als integrale jeugdhulp, evidence based werken, ... komen vaak van of via Nederland naar Vlaanderen overgewaaid, soms op een moment waarop men in Nederland al heeft vastgesteld beter een andere koers te varen. Boeiend en relevant dus voor ons om wat meer te weten te komen over ontwikkelingen in de Nederlandse jeugdzorg. We vroegen aan Mr. Adri van Montfoort om de recente ontwikkelingen in de Nederlandse jeugdzorg – een veld in volle beweging – toe te lichten.

SPREKERS

dr. Adri van Montfoort is jurist en pedagoog. Hij werkte in de jeugdzorg alshulpverlener, onderzoeker en leidinggevende. Hij promo- veerde op een proefschrift over de aanpak van kindermishandeling in Ne- derland. Sinds januari 2008 is hij lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid aan de Hogeschool Leiden. Sinds 1997 raadsheer plaatsvervanger in de familie- kamer van het gerechtshof in Den Haag.