Contactcomite-Logo+

Armoede en jeugdzorg

Armoede en jeugdzorg: over de handelingsstrategieën van consulenten in het omgaan met risico's

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  26/04/2022

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 3.3

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

De relatie armoede en de bijzondere jeugdzorg wordt internationaal en nationaal geproblematiseerd. Lore Dewanckel en John William Decoene lichten de bevindingen toe van hun onderzoek naar de strategieën die consulenten ontwikkelen in het omgaan met risico’s in gezinnen in een armoedesituatie. Dit onderzoek roept vragen op ook in het licht van actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg/jeugdhulp (zie ‘Vroeg en Nabij’, een beleidstekst van de Vlaams minister van welzijn).

SPREKERS

John William Decoene is doctoraatsstudent, verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent onder begeleiding van Prof. dr. Rudi Roose en Prof. dr. Griet Roets. Zijn doctoraatsonderzoek richt zich op de relatie tussen jeugdbescherming en jeugdzorg en armoede. Daarnaast werkte John William zelf jarenlang binnen het Agentschap Jongerenwelzijn (nu Opgroeien).
Lore Dewanckel is doctoraatsstudent, verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent onder begeleiding van Prof. dr. Griet Roets (UGent), Prof. dr. Koen Hermans (KU Leuven) en Prof. dr. Rudi Roose. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op de niet-opname van sociale rechten van mensen in armoede. Lore liep stage in het Agentschap Jongerenwelzijn (regio West-Vlaanderen) en schreef haar masterproef over het thema armoede en jeugdzorg in samenwerking met John William.