Contactcomite-Logo+

Bemiddeling, een zorgzame hefboom in de jeugdhulp?

Bemiddeling, een zorgzame hefboom in de jeugdhulp?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  19/04/2018

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Oude stelplaats de Lijn: Vuurkruisenlaan, 3000 Leuven

DEBAT:

Oude stelplaats de Lijn: Vuurkruisenlaan, 3000 Leuven

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Een ouder stoort zich aan de aanpak in de voorziening en het vertrouwen in de begeleiding is zoek. Biologische ouders en pleegouders geraken het niet eens over de opvoedingsprincipes voor de kinderen.
Het team heeft heel veel geïnvesteerd in de jongere, maar het voortdurend grensoverschrijdend gedrag maakt een verblijf in de leefgroep niet langer houdbaar.

In heel wat situaties bij de opstart, het verloop of de beëindiging van hulpverlening kan bemiddeling een rol spelen. Maar wat is bemiddeling in de jeugdhulp eigenlijk? Wanneer kan/moet je er gebruik van maken en waar leidt het naartoe? Wat zijn de voorwaarden voor een bemiddelend gesprek en wat zijn de grenzen van deze methodiek? En doen we dit als hulpverlener al niet?

Het decreet Integrale Jeugdhulp voorziet bemiddeling met als finaliteit de continuïteit van de hulpverlening. We stellen evenwel vast dat deze methodiek weinig ingezet wordt. We vragen ons af of bemiddeling een overbodig instrument is en welke obstakels er op de weg liggen. Maar ook wat bemiddeling in een traject wel kan betekenen.

In deze debatlunch staan we stil bij de mogelijkheden en grenzen van bemiddeling. Enkele bemiddelaars geven inkijk in hun praktijken.

SPREKERS

Mia Claes Inleiding
Emy Lindelauf Bemiddelaar
Bert Leers Moderator