Contactcomite-Logo+

Beslissen in de jeugdhulp

Beslissen in de jeugdhulp

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  13/05/2016

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Boudewijn gebouw: Boudewijnlaan 30; 1000 Brussel. Balkon 3 links.

DEBAT:

Boudewijn gebouw: Boudewijnlaan 30; 1000 Brussel. Balkon 3 links.

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

volgt later

SPREKERS

Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie, Vrije Universiteit Brussel, Departement klinische en levenslooppsychologie