Contactcomite-Logo+

Bezoek familierechtbank Hasselt

Bezoek familierechtbank Hasselt

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  20/04/2017

10:00 tot 13:00

LUNCH:

Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, Parklaan 25, 3500 Hasselt

DEBAT:

Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, Parklaan 25, 3500 Hasselt

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

Sinds 1 september 2014 is de familierechtbank in voege. De familierecht-bank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg, en is samengesteld uit drie kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minne-lijke schikking. Maar wat houdt dit nu concreet in voor kinderen en hun gezinnen? Is de samenwerking tussen gerecht en hulpverlening hierdoor veranderd? Deze en andere vragen kan je stellen aan Mevrouw Ingrid van Coppenolle, ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt. Van 12u00 tot 13u00 gaat zij in op de vragen die de deel-nemers aan dit debat hebben over de werking van de familierechtbank. Deze debatlucnh wordt opnieuw georganiseerd na groot succes.

We starten de rondleiding met het bijwonen van een zitting in de recht-bank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Hasselt. Aangezien de zittin-gen van de familierechtbank achter gesloten deuren plaatsvinden, wonen we een zitting van de Correctionele Rechtbank (13de kamer) bij. Een uitge-lezen kans om mee te maken hoe het er in de rechtbank aan toegaat.

SPREKERS

Ingrid van Coppenolle, ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, beantwoordt de vragen over de familierecht-bank.