Contactcomite-Logo+

bijzondere jeugdzorg en kinderpsychiatrie

bijzondere jeugdzorg en kinderpsychiatrie: een samenwerking die meer is dan de som van de delen

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  08/03/2019

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 0.04

DEBAT:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 0.04

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

Een vijftal jaren geleden startte de afdeling Van Celst van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen een samenwerking met de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UKJA) van het ZNA te Antwerpen.
Het doel was een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor de adolescente meisjes die werden begeleid door de afdeling Van Celst.
Het betrof hier meisjes met een combinatie van hevige, wisselende emoties die niet te regelen zijn, met gedachten van wanhoop, autodestructief en suïcidaal gedrag, grote problemen in relaties en een negatief zelfbeeld, mogelijks met een dreigende persoonlijkheidsstoornis type Borderline, mogelijks ook met comorbiditeit: depressie, PTSS, gedragsstoornissen, vaak met voorgaande opnames in de gemeenschapsinstelling.
Startend met een goede diagnostiek als basis voor een behandeling op maat binnen een goed uitgebouwde samenwerking tussen beide jeugdhulpaanbieders moest er toe leiden dat trajecten van jongeren een beter verloop kenden (efficiënter, minder uitval, vermijden van doorsluizen van de en naar de andere voorziening).
Ondertussen mag gesteld worden dat dit samenwerkingsmodel als een echt good practice kan beschouwd worden.
 

SPREKERS

Paul Cornelis coördinator Van Cels
Corinne Faché Kinder- en jeugdpsychiater UKJA