Contactcomite-Logo+

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Caleidoscoop van de Jeugdzorg: Is de bijzondere jeugdzorg in 2012 op weg naar een keerpunt?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  20/04/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal, vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal, vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Net voor de zomer van 2011 gebeurde er heel wat in het land van de jeugdzorg. De Commissie Jeugdzorg van het Vlaams parlement keurde een lijvige beleidsnota en daarbij horende motie goed, minister Vandeurzen richtte het Raadgevend Comité bij het Agentschap Jongerenwelzijn op en zette dit meteen ook aan het werk: een heuse Staten-Generaal van de jeugdzorg moet nu een visietekst voor de toekomst van de jeugdzorg uitwerken. Een conceptnota voor de pleegzorg is de aanloop naar een eigen decreet.

Maar ondertussen holt een grondige herwerking van het decreet voor de Integrale Jeugdhulp het decreet voor de Bijzondere Jeugdbijstand verder uit... Zal de jeugdhulp klaar zijn om in 2014 de opstart van één intersectorale toegangspoort mogelijk te maken? Gaat de bijzondere jeugdzorg op in één geheel van jeugdhulp? Voor de private voorzieningen betekent dit alvast een aardverschuiving in het erkennings- en subsidiëringsstelsel.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven.

Caleidoscoop van de Jeugdzorg: De jeugdzorg is in 2013 op weg naar een keerpunt

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  19/04/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

KATHO – Departement IPSOC, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kort- rijk (Parkeermogelijkheid: Parking van de Hogeschool langs de achteringang van de campus)

DEBAT:

KATHO – Departement IPSOC, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kort- rijk (Parkeermogelijkheid: Parking van de Hogeschool langs de achteringang van de campus)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Anno 2013 maakt de jeugdzorg een grondige transformatie door. We kijken door een caleidoscoop naar de patronen die zich de voorbije jaren aftekenen en nemen de draad op in de zomer van 2011. De Commissie Jeugdzorg van het Vlaams parlement keurde toen een lijvige beleidsnota en daarbij horende motie goed, minister Vandeurzen richtte het Raadgevend Comité bij het Agentschap Jongerenwelzijn op en zette dit meteen ook aan het werk: een heuse Staten-Generaal van de jeugdzorg declareerde een visietekst voor de toekomst van de jeugdzorg. Diverse decreten worden (her)schreven : pleegzorg, preventieve gezinsondersteuning...een revolutionair erkennings- en subsidiëringsstelsel hervormt de private voorzieningen. Consulenten bereiden zich voor op een andere structuur.

Ondertussen holt een grondige herwerking van het decreet voor de Integrale Jeugdhulp het decreet voor de Bijzondere Jeugdbijstand verder uit... Zal de jeugdhulp klaar zijn om in 2014 de opstart van één intersectorale toegangspoort mogelijk te maken? Gaat de bijzondere jeugdzorg op in één ge- heel van jeugdhulp? De staatshervorming van 11 oktober 2011 geeft de Gemeenschappen een grotere homogene bevoegdheid inzake het jeugdsanctierecht. We zoeken de lijnen, duiden de ontwikkelingen en blikken in de toekomst.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven.

Caleidoscoop van de Jeugdzorg: De jeugdzorg is in 2013 op weg naar een keerpunt

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  17/05/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Anno 2013 maakt de jeugdzorg een grondige transformatie door. We kijken door een caleidoscoop naar de patronen die zich de voorbije jaren aftekenen en nemen de draad op in de zomer van 2011. De Commissie Jeugdzorg van het Vlaams parlement keurde toen een lijvige beleidsnota en daarbij horende motie goed, minister Vandeurzen richtte het Raadgevend Comité bij het Agentschap Jongerenwelzijn op en zette dit meteen ook aan het werk: een heuse Staten-Generaal van de jeugdzorg declareerde een vi- sietekst voor de toekomst van de jeugdzorg. Diverse decreten worden (her)schreven : pleegzorg, preventieve gezinsondersteuning...een revolutionair erkennings- en subsidiëringsstelsel hervormt de private voorzieningen. Consulenten bereiden zich voor op een andere structuur.

Ondertussen holt een grondige herwerking van het decreet voor de Integra- le Jeugdhulp het decreet voor de Bijzondere Jeugdbijstand verder uit... Zal de jeugdhulp klaar zijn om in 2014 de opstart van één intersectorale toe- gangspoort mogelijk te maken? Gaat de bijzondere jeugdzorg op in één ge- heel van jeugdhulp? De staatshervorming van 11 oktober 2011 geeft de Gemeenschappen een grotere homogene bevoegdheid inzake het jeugd- sanctierecht. We zoeken de lijnen, duiden de ontwikkelingen en blikken in de toekomst.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinson- dersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven.

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  08/05/2015

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 2E, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 4C, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie: Jan Bosmans geeft een overzicht van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Zijn bedenkingen hierbij zorgen ervoor dat het een boeiende uiteenzetting wordt over alles wat je zou willen weten (en nooit durfde te vragen) over het Wetstraatgebeuren met invloed op ons werkterrein. Villa politica, live gebracht.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, ge- zinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven.

Caleidoscoop van de jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  05/06/2015

12:00 tot 14:00

LUNCH:

n.v.t.

DEBAT:

n.v.t.

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie: Jan Bosmans geeft een overzicht van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Zijn bedenkingen hierbij zorgen ervoor dat het een boeiende uiteenzetting wordt over alles wat je zou willen weten (en nooit durfde te vragen) over het Wetstraatgebeuren met invloed op ons werkterrein. Villa politica, live gebracht.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven.

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  13/05/2016

12:00 tot 14:00

LUNCH:

HOGESCHOOL VIVES DOORNIKSESTEENWEG 145 8500 KORTRIJK. STUDIEGEBIED SAW.

DEBAT:

HOGESCHOOL VIVES DOORNIKSESTEENWEG 145 8500 KORTRIJK. STUDIEGEBIED SAW.

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie: Jan Bosmans geeft een overzicht van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Zijn bedenkingen hierbij zorgen ervoor dat het een boeiende uiteenzetting wordt over alles wat je zou willen weten (en nooit durfde te vragen) over het Wetstraatgebeuren met invloed op ons werkterrein. Villa politica, live gebracht.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven.

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  03/06/2016

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 2E, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 4C, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie: Jan Bosmans geeft een overzicht van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Zijn bedenkingen hierbij zorgen ervoor dat het een boeiende uiteenzetting wordt over alles wat je zou willen weten (en nooit durfde te vragen) over het Wetstraatgebeuren met invloed op ons werkterrein. Villa politica, live gebracht.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  16/09/2016

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Campus Comenius, Lokaal 2.05, Tiensevest 60, 3000 Leuven

DEBAT:

Campus Comenius, Lokaal 2.05, Tiensevest 60, 3000 Leuven

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Na enkele succesvolle edities bij de COJ's van Oost- en West-Vlaanderen komt Jan Bosmans nu ook in Leuven een overzicht geven van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Naar goede gewoonte vult hij zijn uiteenzetting aan met eigen commentaren en bedenkingen, en kan u tijdens deze debatlunch met al uw vragen en bemerkingen omtrent dit thema bij hem terecht.
Vanaf 12u00 bent u welkom voor verse soep, bereid door de jongeren in Centrum Molenmoes. Vanaf 12u30 gaan we van start met de eigenlijke uiteenzetting.

SPREKERS

Jan Bosmans Sectorcoördinator bijzondere jeugdbijstand, gezinsondersteuning en kinderdagopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  16/06/2017

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 1C

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Jan Bosmans geeft een overzicht van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Zijn bedenkingen hierbij zorgen ervoor dat het een boeiende uiteenzetting wordt over alles wat je zou willen weten (en nooit durfde te vragen) over het Wetstraatgebeuren met invloed op ons werkterrein.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  19/09/2017

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Zaal De Curve - B. A. de Becker Remyplein 27, Kessel-lo

DEBAT:

Zaal De Curve - B. A. de Becker Remyplein 27, Kessel-lo

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Voor het tweede jaar op rij komt Jan Bosmans in Leuven een overzicht geven van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Naar goede gewoonte vult hij zijn uiteenzetting aan met eigen commentaren en bedenkingen, en kan u tijdens deze debatlunch met al uw vragen en bemerkingen omtrent dit thema bij hem terecht.
Om 12u bent u allen welkom voor een lekkere kom soep van Centrum Molenmoes. Om 12u30 gaan we van start met de presentatie.

SPREKERS

Jan Bosmans Sectorcoördinator bijzondere jeugdbijstand, gezinsondersteuning en kinderdagopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  29/06/2018

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 1.3

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Jan Bosmans geeft een overzicht van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Zijn bedenkingen hierbij zorgen ervoor dat het een boeiende uiteenzetting wordt over alles wat je zou willen weten (en nooit durfde te vragen) over het Wetstraatgebeuren met invloed op ons werkterrein.

SPREKERS

Jan Bosmans is Sectorcoördinator bijzondere jeugdbijstand, gezinsondersteuning en kinderdagopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  14/09/2018

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

DEBAT:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Voor het derde jaar op rij komt Jan Bosmans in Leuven een overzicht geven van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Naar goede gewoonte vult hij zijn uiteenzetting aan met eigen commentaren en bedenkingen, en kan u tijdens deze debatlunch met al uw vragen en bemerkingen omtrent dit thema bij hem terecht.

SPREKERS

Jan Bosmans Sectorcoördinator bijzondere jeugdbijstand, gezinsondersteuning en kinderdagopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  21/06/2019

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

DEBAT:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Voor het vierde jaar op rij komt Jan Bosmans in Leuven een overzicht geven van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Naar goede gewoonte vult hij zijn uiteenzetting aan met eigen commentaren en bedenkingen, en kan u tijdens deze debatlunch met al uw vragen en bemerkingen omtrent dit thema bij hem terecht.

SPREKERS

Jan Bosmans Sectorcoördinator bijzondere jeugdbijstand, gezinsondersteuning en kinderdagopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  28/06/2019

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 120.085

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 1.4

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Jan Bosmans geeft een overzicht van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. Zijn bedenkingen hierbij zorgen ervoor dat het een boeiende uiteenzetting wordt over alles wat je zou willen weten (en nooit durfde te vragen) over het Wetstraatgebeuren met invloed op ons werkterrein.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinsondersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond

Caleidoscoop van de Jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  27/09/2022

12:30 tot 14:00

LUNCH:

/

DEBAT:

'De Valk' in de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen: lokaal DV3 01.25 (Tiensestraat 41 te 3000 Leuven)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Naar jaarlijkse traditie wordt een overzicht gegeven van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. U kunt in deze debatlunch met al uw vragen en bemerkingen omtrent dit thema terecht. Het gaat ter plaatse 'live' door (zonder voorafgaande soep of broodje), en het zal via livestream worden uitgezonden. Toegang tot de livestream zullen we doorsturen naar degenen die ingeschreven zijn.

SPREKERS

Mieke Segers is sectorcoördinator kinderopvang, jeugdhulp & gezinsondersteuning bij het Vlaams Welzijnsverbond