Contactcomite-Logo+

Caleidoscoop van de jeugdzorg 2014

Caleidoscoop van de jeugdzorg 2014: de Rubicon oversteken

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  25/04/2014

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 2A, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 1B, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

In 2013 zagen we in onze caleidoscoop een jeugdzorg die op weg was naar een keerpunt. Er stond nog heel wat in de steigers, maar zou het er allemaal wel komen? Een definitief keerpunt leek zich aan te kondigen...

Anno 2014 is de fundering van de jeugdzorg in Vlaanderen grondig gewijzigd. Diverse decreten creëren een nieuw landschap: pleegzorg, integrale jeugdhulp, preventieve gezinsondersteuning....we zijn de Rubicon overgestoken, maar hoe gaan we nu verder?

Niet alleen de Integrale Jeugdhulp trekt diepe groeven in het landschap. Een Actieplan Jeugdhulp slaat de brug naar 2020, de staatshervorming zal het jeugdrecht verder wijzigen, modulaire financiering transformeert de voorzieningen. Maar niet alleen het werkveld moet zich heroriënteren, ook de administraties zoeken naar een nieuw evenwicht.

SPREKERS

Jan Bosmans is sectorcoördinator voor de bijzondere jeugdzorg, gezinson- dersteuning en kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven.