Contactcomite-Logo+

Continuïteit in de zorg

Continuïteit in de zorg : Wat als minderjarigen in een VAPH voorziening meerderjarig worden ?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  02/12/2016

12:15 tot 14:00

LUNCH:

Hogeschool Vives Sociaal Agogisch Werk Doorniksesteenweg 145 te 8500 KORTRIJK

DEBAT:

Hogeschool Vives Sociaal Agogisch Werk Doorniksesteenweg 145 te 8500 KORTRIJK

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Hoe lang ben je minderjarig in VAPH en vanaf wanneer meerderjarig? Daar is de grens blijkbaar geen 18, oude tickets minderjarigen kunnen langer dan 18 gebruikt worden...
• Wat met jongeren die een ‘oud’ ticket hebben, kunnen zij daar nog iets mee, of is dit waardeloos geworden als het niet omgezet wordt naar PVF?
• Wie kan helpen bij die omzetting, of bij een nieuwe aanvraag?
• Wat is het Basis Ondersteunings Budget?
• Hoe kun je een PTB aanvragen, bestaat dit eigenlijk nog ?
• Welke outreach mogelijkheden bestaan er vanuit een VAPH-voorziening zodat zij rond een handicap-specifiek thema een andere voorziening kunnen ‘coachen’?
• Wat is er mogelijk voor jongeren met een randnormale begaafdheid? Met een IQ van 70-80. Kunnen zij terecht in VAPH? En in welke doelgroep? Zijn zij GES, of ASS, of kan toch licht mentaal aangevraagd worden op basis van bijkomende info (vb achterstand emotioneel functioneren). Of bestaan er geen doelgroepen meer en is enkel zorgzwaarte van belang?

SPREKERS

Geert D'Haene is directeur DOP West-Vlaanderen