Contactcomite-Logo+

De chemie van een GAS

De chemie van een GAS: N, O of N2O voor stedelijk samenleven?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  22/02/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal Vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal Vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

De gemeentelijke administratieve sancties zijn een 'hot topic' in de actuele jeugdzorg. De recente beslissing om de leeftijdsgrens voor het krij- gen van een GAS te verlagen, de optrekking van de boetes en verhalen over – soms bevreemdende – uitwassen van GAS-praktijken verhitten op diverse fora de gemoederen. In deze debatlunch willen we stilstaan bij de discussies die leven in verband met de GAS, de argumenten van voor- en tegenstan- ders en de concrete ervaringen in de Stad Gent.

SPREKERS

Peter Colle is werkzaam op de dienst lokale preventie en veiligheid van de stad Gent.