Contactcomite-Logo+

De dag waarop Alice niet naar Wonderland wou

De dag waarop Alice niet naar Wonderland wou: omgaan met onvoorspelbaarheid in de jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  21/10/2016

09:00 tot 14:00

LUNCH:

Foyer Provincieraadzaal Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

DEBAT:

Provincieraadzaal Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door Algemene vergadering

08:30 – 09:30: Inschrijving met koffie

09:30 – 09:45: Verwelkoming door Danny Anné (Voorzitter COJ West-Vlaanderen) en Myriam Vanlerberghe (Deputé Provincie West-Vlaanderen)

09:45 – 10:00: Inleiding op het thema door Rudi Roose (Voorzitter COJ)

10:00 – 10:35: Karel De Vos (CIDAR) - De jeugdhulp: tussen mee werken en mee vorm geven

10:35 – 11:10: Fieke Vanhauwaert en Hilde Baert (Columbus) - Positieve Heroriëntering. Opnieuw beweging maken met gezinnen in vastgelopen situaties .

11:10 – 11:40: Koffiepauze

11:40 – 12:15: Filip Morisse (De Steiger) - Wie, wat en waarom participeren ? Het is beter om de cliënt zelf niet te betrekken.

12:15 – 13:00: Vragen uit het publiek

13:00 – 14:00: Receptie en lunch

SPREKERS

Danny Anné & Myriam Vanlerberghe leiden deze studievoormiddag in. Danny Anné is voorzitter van het COJ West-Vlaanderen en Myriam Vanlerberghe is deputé van de Provincie West-Vlaanderen.
Rudi Roose is voorzitter van het COJ en verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Universiteit van Gent.
Karel de Vos is directeur van jongerencentrum CIDAR.
Fieke Vanhauwaert & Hilde Baert zijn beiden werkzaam bij Columbus.
Filip Morisse is ortho-agoog in outreach De Steiger-De Meander.