Contactcomite-Logo+

De efficiëntie van methodieken

De efficiëntie van methodieken

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  06/12/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

DEBAT:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Antwerpen

Als jeugdhulpverlener komen we in contact met een veelheid aan metho- dieken. Hoe belangrijk zijn ze? Wat is het voordeel ervan? Vooral: wat werkt nu eigenlijk?
Het Steunpunt Jeugdhulp heeft een onderzoek gedaan naar de werkzame factoren binnen de residentiële jeugdzorg. Ze zijn zelf op zoek gegaan naar “wat werkt nu eigenlijk”? Zijn het de methodieken? Is het de relatie tussen hulpverlener en jongere? Is het het groepsklimaat in de leefgroep? Of de werkomstandigheden van het personeel.... Of een samenspel van factoren en interventies? Dit onderzoek mondde uit in enkele aanbevelingen die ze graag met ons bespreken.

Er zijn veel goed onderbouwde methodieken op de markt maar het is niet meteen duidelijk waarop je nu best inzet. In Nederland werden screenings- instrumenten ontwikkeld die door hulpverleners, jongeren en stafmede- werkers kunnen worden ingevuld om onder meer na te gaan waar prioriteit kan aan gegeven worden. Ook dit lijkt ons een interessant thema.

SPREKERS

Lieve Balcaen is stafmedewerker van het Steunpunt Jeugdhulp.