Contactcomite-Logo+

De (ex)gebruikers van de jeugdhulp aan het woord

De (ex)gebruikers van de jeugdhulp aan het woord

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  25/11/2011

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

DEBAT:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

De tijden waarin hulpverleners beslissingen namen over de hoofden van minderjarigen heen ligt al een tijdje achter ons. Het kinderrechtenverdrag en vooral het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp bracht hierin heel wat veranderingen teweeg.

Een nieuwere tendens is om de gebruikers van de (jeugd)hulpverlening ook een stem te geven en te laten participeren op een ander niveau: niet alleen over het persoonlijke hulpverleningstraject maar meer algemeen naar beleid, adviserende fora, in de media,...

Ouders van cliënten in de bijzondere jeugdzorg hebben al langer kanalen ontwikkeld om mee te participeren aan bovenstaande. Sinds enige tijd laten ook jonge mensen die zelf een verleden hebben als cliënt in de bijzondere jeugdbijstand van zich horen.

Ze willen verschillende zaken bereiken: de clichés die er heersen over instellingskinderen ontkrachten en de stereotype beeldvorming doorbreken, hulpverleners helpen om hun perspectief te verbreden en te vernieuwen, overheden en andere beslissingsmakers warm maken om het voorgaande een plaats te geven in hun beleid.

SPREKERS

Saskia Glorieux, is werkzaam bij VZW Cachet
An Clé is werkzaam bij VZW Cachet