Contactcomite-Logo+

De hardnekkigheid van een label

De hardnekkigheid van een label: jongeren met een psychiatrische problematiek in de jeugdhulp

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  02/10/2015

12:00 tot 14:00

LUNCH:

n.v.t.

DEBAT:

n.v.t.

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Een aanmelding van jongeren met een psychiatrische problematiek zorgt binnen de jeugdhulpverlening minimaal voor enige onrust. Hulpverleners hebben in dat geval veel oog voor de beperkingen van hun interventies. Jeugdhulp is in dat geval zelden onvoorwaardelijk. Moet dat echt zo? En hoe kan het anders? Hoe kunnen jeugdhulpverleners (nog meer) hun koudwatervrees overwinnen om ook met deze jongeren aan de slag te gaan?

SPREKERS

Julie De Welter is Master Sociaal Werk. Ze werkt als kindertherapeut in het CGG Mandel en Leie te Kortrijk en is er ook verantwoordelijk voor de contacten met de bijzondere Jeugdzorg, het luik rond integrale jeugdhulp en project ‘Het Reservoir’ (intervisie tussen CGG en BJZ).