Contactcomite-Logo+

De intersectorale toegangspoort in Oost-Vlaanderen

De intersectorale toegangspoort in Oost-Vlaanderen

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  07/06/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen is pilootregio voor de opstart van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp, maar de opstart van de pilootfase is uitgesteld tot in september. Gebeurt er dan wel iets in Oost-Vlaanderen en zo ja, wat? Wat heeft de voorbereiding tot nu toe opgeleverd? Staat de intersectorale toegangspoort voor Oost-Vlaanderen nu in de steigers en hoe zit het met de gemandateerde voorzieningen? Waarop kan een pilootfase nog focussen?

SPREKERS

Isabelle Quintens is Regioverantwoordelijke, Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid, Agentschap Jongerenwelzijn; Regiocoördinator Intersectorale Toegangspoort Oost-Vlaanderen, Afdeling Intersectorale Toegangspoort, Agentschap Jongerenwelzijn, ad interim
Koen Gevaert is Projectleider pilootregio Oost-Vlaanderen, Integrale Jeugdhulp