Contactcomite-Logo+

De nieuwe familie- en jeugdrechtbank

De nieuwe familie- en jeugdrechtbank

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  27/03/2015

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 2E, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 4C, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Tot 31 augustus 2014 werden familiale geschillen door verschillende rechtscolleges behandeld, afhankelijk van de aangelegenheid (huwelijk, echtscheiding, uitoefening ouderlijk gezag,...), de aard van de vordering (voorlopige maatregelen of vorderingen ten gronde), of het tijdstip waarop het conflict zich voordeed (tijdens een huwelijk, buiten een huwelijk, tijdens wettelijk samenwonen,...). Om verwarring te vermijden en een meer humaan antwoord te kunnen bieden op deze geschillen werd recent een fami- lierechtbank opgericht. Sinds 1 september 2014 is ze in het hele land bevoegd voor nagenoeg alle burgerrechtelijke procedures die rechtstreeks verband houden met familiale kwesties.

Tijdens de debatlunch verkennen we graag onder meer de structuur van de nieuwe familierechtbank, de verdeling van bevoegdheden, het hoorrecht voor kinderen,... en bieden we de ruimte om eerste ervaringen te bespre- ken.

SPREKERS

Geert Decock is advocaat aan de balie te Gent, met specialiteit perso- nen- en familierecht en jeugdrecht. Verder is hij deeltijds lector strafrecht en jeugdrecht aan de Arteveldehogeschool.