Contactcomite-Logo+

DE ONDEUGD VAN TEGENWOORDIG

DE ONDEUGD VAN TEGENWOORDIG: Een debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  01/04/2014

12:00 tot 14:00

LUNCH:

BAAL, Kattegatstraat 8 bus 8, 3500 Hasselt

DEBAT:

BAAL, Kattegatstraat 8 bus 8, 3500 Hasselt

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

Seksualiteit komt vandaag de dag erg dubbel in beeld in onze maatschappij. Met de smartphones en de nieuwe media is alles toegankelijk en is de drempel naar seksualiteitsbeleving lager. We vinden het normaal dat jongeren experimenteren op seksueel gebied, maar voor jongeren is het niet evident om hun eigen weg hierin te vinden, uit te zoeken wat ze willen en hun grens aan te geven bij anderen.

Alles moet kunnen en alles moet bespreekbaar zijn. Tot er over een grens wordt gegaan op seksueel gebied... Wat gebeurt er dan? Hoe moeten we hier op reageren? Waar kunnen we terecht met onze vragen? Hoe gaan we hier als hulpverlener mee om? En hoe kunnen we elkaar vinden en ondersteunen om hier mee om te gaan? Sinds 2007 bestaat er tussen BAAL en het CAW een nauwe samenwerking in het begeleiden van jongeren die op seksueel gebied over de grens zijn gegaan.

We proberen jullie tijdens deze debatlunch een concreet zicht te geven over hoe we met deze jongeren aan de slag gaan in een begeleiding, op welke moeilijkheden we botsen en welke kansen en uitdagingen we zien in de toekomst.

SPREKERS

Stéphanie Swinnen, is medewerker CAW Limburg - Team Hulpverlening Seksueel Delinquenten
Lise Hendrickx, is medewerker CAW Limburg - Team Hulpverlening Seksueel Delinquenten
Ann Ooms is praktijkwerker BAAL – Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans