Contactcomite-Logo+

De rol van case management

De rol van case management voor het verbeteren van de coördinatie en continuïteit van de jeugdhulpverlening

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  22/02/2019

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 1.1

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Interventies als case management, hulp-coördinatie, al dan niet in relatie tot netwerkontwikkeling, worden aanzien als oplossingen voor het probleem van fragmentatie en gebrek aan continuïteit in de jeugdhulpverlening. De vraag is echter of de probleemanalyse en de oplossing die voorgesteld wordt op elkaar aansluiten. Wat wordt precies verstaan onder continuïteit van zorg en wat betekent dit voor jongeren? Hoe relateert dit met de voorgestelde 'oplossingen'? Komt men niet te snel tot oplossingsstandaarden in de jeugdhulp? De insteek van deze debatlunch gaat in op deze vragen. Vanuit het onderzoek naar continuïteit van zorg vanuit een leefwereldgerichte benadering gaan we in op de betekenis van continuïteit voor jongeren. De ervaringen van jongeren veranderen het dominante discours over continuïteit. Dit opent een debat over hoe interventies al dan niet aansluiten of kunnen aansluiten op de leefwereld van jongeren.

SPREKERS

Jan Naert is orthopedagoog van opleiding en werkte meer dan 11 jaar in het jeugdwelzijnswerk. Momenteel is hij werkzaam bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de UGent, waar hij onderzoek doet naar de meerwaarde van trajectbegeleiding voor jongeren in kwetsbare situaties.