Contactcomite-Logo+

De vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

De vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  22/12/2016

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Campus Comenius, lokaal C307 - Tiensevest 60, 3000 Leuven

DEBAT:

Campus Comenius, lokaal C307 - Tiensevest 60, 3000 Leuven

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Elke minderjarige heeft het recht op zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon in al zijn contacten met de integrale jeugdhulp; dat is vastgelegd in de decreten over integrale jeugdhulp en over de rechtspositie van de minderjarige. In theorie kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen in het hulpverleningstraject van de minderjarige, maar in de praktijk wordt er maar erg weinig gebruik gemaakt van deze figuur. Zowel bij de betrokken minderjarigen als bij de jeugdhulpverleners blijkt de vertrouwenspersoon een weinig gekende figuur te zijn. Wie kan optreden als vertrouwenspersoon? Wat kan deze persoon betekenen in het hulpverleningstraject van de jongere? Hoe moeten hulpverleners in de praktijk omgaan met een vertrouwenspersoon? Hoe komt het dat van deze figuur in de praktijk vooralsnog weinig gebruik wordt gemaakt, en wat kunnen we hieraan doen?
 

SPREKERS

Jole Louwagie is Stafmedewerker departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling Beleidsontwikkeling