Contactcomite-Logo+

GAS of TEGENGAS

GAS of TEGENGAS: Een debat rond de zin en onzin van GAS-boetes

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  18/02/2014

12:00 tot 14:00

LUNCH:

KHLim, Departement SAW, Campus Diepenbeek, lokaal P015, Agora- laan, Diepenbeek

DEBAT:

KHLim, Departement SAW, Campus Diepenbeek, lokaal P015, Agora- laan, Diepenbeek

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

GAS-boetes vormden het voorbije jaar hét gespreksonderwerp van menig debat, cafégesprek, familiefeest,... GAS-boetes zou je kunnen zien als een écht kind van deze tijd met steeds meer regelgeving en minder tolerantie en sociale controle.

Op het eerste zicht lijken deze boetes een neutraal gegeven. Gemeentes grijpen deze boetes dan ook met beide handen aan om efficiënt overlast aan te pakken. Wie bepaalde regels overtreedt, wordt hiervoor gesanctioneerd. Maar zijn deze boetes wel zo neutraal? Of zijn het net de maatschappelijk kwetsbare groepen die hier het meest mee in aanraking komen? En hoe willekeurig worden deze sancties toegepast?

Voor- en tegenstanders verdedigen vol vuur aan de ene kant het positieve effect en aan de andere kant de wetteloosheid van deze sancties. De discussie lijkt moeilijk te beslechten, beide ‘kanten’ lijken perfect verdedigbaar. Hulpverleners zijn vaker geneigd de negatieve kanten van deze GAS-boetes te zien, maar kan dit instrument ook een positieve weerklank krijgen als het op een verantwoorde manier wordt toegepast? En wat is dan ‘verant- woord’? Hoe dienen we ons als hulpverleners te verhouden tot dit sanctioneringsmechanisme wat willens nillens vaker onze cliënten lijkt te raken?

Tijdens deze debatlunch willen we samen met jullie het gesprek aangaan rond dit thema.

SPREKERS

Liselotte Libbrecht (Moderator), is werkzaam bij de KHLim
Diederik Cops, is tewerkgesteld aan de KU Leuven