Contactcomite-Logo+

GEANNULEERD: Het jeugddelinquentierecht

GEANNULEERD: Het jeugddelinquentierecht in mensentaal: de betekenis voor de jongere en zijn/haar context, voor het jeugdhulpverleningslandschap. Wat toont de prille praktijk?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  20/03/2020

12:00 tot 14:00

LUNCH:

HOWEST - Campus Sociaal Werk - Sint-Jorisstraat 71 - 8000 Brugge

DEBAT:

HOWEST - Campus Sociaal Werk - Sint-Jorisstraat 71 - 8000 Brugge - aanduiding lokaal ter plaatse

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

!! Omwille van de maatregelen i.v.m. het corona-virus wordt deze debatlunch geannuleerd en verplaats naar een latere datum !!


Het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht trad in werking op 1 september 2019. Informatie hierover is makkelijk op te zoeken (zie o.a. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/Decreet-Jeugddelinquentierecht.aspx).

In deze debatlunch, die verzorgd wordt door twee deskundigen, komt vooral aan bod wat dit jeugddelinquentierecht in de praktijk betekent: voor de jongere, zijn/haar context en voor het hele jeugdhulpverleningslandschap. Ook de eerste ervaringen met de toepassing van dit recht worden belicht.

Er wordt volop ruimte geboden voor algemene en meer specifieke vragen zoals:
- hoe ziet de delictgerichte contextbegeleiding er uit?
- waarheen met de VOS die nu in GI opgenomen zijn?
- wat met het beroepsgeheim tussen de vrijwillige hulpverlening en het jeugddelinquentierecht en de uitvoering ervan?
- is er sprake van een “verharding” of zijn er eerder uitdagingen in de langdurige trajectbegeleiding?
 

SPREKERS

Sarah VAN GHELDER campusdirecteur Gemeenschapsinstelling De Zande - Campus Beernem
Bart SANDERS afdelingsdirecteur BAAB (bureau alternatieve afhandeling Brugge) in vzw De Patio - Brugge