Contactcomite-Logo+

Geestelijke gezondheidszorg bij minderjarigen

Geestelijke gezondheidszorg bij minderjarigen: YUNECO

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  15/03/2019

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

DEBAT:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Over de voorbije 3 jaar werden –onder stimulans van de Federale en Vlaamse overheid – intersectorale provinciale netwerken geestelijke gezondheid gevormd. In Vlaams-Brabant werd het netwerk YUNECO opgericht dat in sneltempo programma’s uitwerkte rond Crisis, aanklampende en langdurige zorg (Care), kennisdeling (Crosslink), dubbeldiagnose verstandelijke beperking (Combi) en vroegdetectie en –interventie (Connect). Een nieuw programma consult naar residentiële plaatsen in de jeugdhulp staat in de steigers. De intersectorale samenwerking binnen het netwerk leidde al tot mooie voorbeelden van gezamenlijk gedragen trajecten, projecten en wisselleren. Echter, ook negatieve randfenomenen en nieuwe spanningsvelden dienen zich aan. We verkennen samen de mogelijkheden van het netwerk…

SPREKERS

Prof. dr. Marina Danckaerts Diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie