Contactcomite-Logo+

Gelijke kansen in het onderwijs

Gelijke kansen in het onderwijs als hefboom voor armoedebestrijding?

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  20/03/2009

09:00 tot 16:00

LUNCH:

Van Crombrugghe’s Genootschap Godshuishammeke 20, 9000 Gent

DEBAT:

Van Crombrugghe’s Genootschap Godshuishammeke 20, 9000 Gent

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Om tegemoet te komen aan de moeizame schoolloopbaan die allochtone en/of kansarme kinderen vaak doorlopen, worden op vlak van onderwijs heel wat initiatieven opgezet. Student tutoring projecten zijn daar een voorbeeld van. In elk van deze projecten worden andere accenten gelegd; van huiswerkbegeleiding thuis of op school, klasondersteunende activiteiten, leesbegeleiding tot voorlezen aan huis of in klas, ...

Doelstelling hierbij is om de slaagkansen van kinderen/jongeren die in een sociaal- economisch zwakke positie verkeren te vergroten en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Dergelijke projecten zijn mooie voorbeelden van hoe in de praktijk met een groot engagement gezocht wordt naar mogelijkheden tot armoedebestrijding. Op de studiedag vindt dan ook de voorstelling van dergelijk project plaats. In aansluiting komen hieromtrent een aantal reflecties vanuit perspectieven rond armoede, onderwijs en gezin aan bod.