Contactcomite-Logo+

Het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren

Het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  12/03/2015

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Frankrijklei 38, 2000 Antwerpen

DEBAT:

Frankrijklei 38, 2000 Antwerpen

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Antwerpen

Het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren is voornamelijk gekend als aanspreekpunt voor jongeren die dreigen uit te vallen in onderwijs of voor wie het onderwijstraject ernstig bedreigd is. De werking kent daar- naast ook een groeiende samenwerking met de hulpverlening. Tijd voor een nadere kennismaking en een boeiende uitwisseling!

Het Centraal Meldpunt voor risicojongeren van de stad Antwerpen is de draaischijf in de begeleiding van risicojongeren en ondersteunt hulpverleners in onderwijs, welzijn en justitie. Concreet registreert men hulpverleningstrajecten van risicojongeren, verschaft men informatie aan betrokken hulpverleners zodat zij preventief aan de slag kunnen, adviseert men over de begeleiding van de jongere en verwijst men de jongere naar een coachings- of opvangproject indien nodig. Het CMP vormt immers de instroompoort voor verschillende opvang- en coachingsprojecten binnen het spijbelactieplan. CMP wil ook trajecten optimaliseren voor jongeren door middel van samenwerking met Psychiatrie, Bijzondere jeugdzorg, Jongerenwelzijn (Sociale Dienst Jeugdrechtbank, Gemeenschaps- en Federale Jeugdinstelling, ..), VDAB, Huizen van het Kind,... In het kader van het de- creet Integrale Jeugdhulp werkt CMP samen met partners uit Bijzondere Jeugdzorg om het vernieuwde Antwerpse hulpverleningslandschap in kaart te brengen (Ondersteuningsnetwerk). Omwille van de grootstedelijke uitdaging om de ongekwalificeerde uitstroom te verlagen werkt CMP samen met een team van Leerloopbaanadviseurs.

SPREKERS

Fabienne Fell