Contactcomite-Logo+

Het Decreet Pleegzorg

Het Decreet Pleegzorg: een nieuwe uitdaging in samen-werken

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  14/12/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Deze zomer werd het Decreet houdende de Organisatie van Pleegzorg aangenomen door het Vlaams Parlement. Dit Decreet treedt in werking op 1 juli 2013 en zal het pleegzorglandschap grondig hertekenen. De sectorale opdeling (AJW, Kind en Gezin, VAPH , psychiatrische gezinsverpleging) vervalt en diverse diensten voor pleegzorg in Oost-Vlaanderen worden samen- gebracht in één provinciale dienst.

Ondersteunende pleegzorg, perspectiefzoekende, perspectiefbiedende en behandelingspleegzorg zijn intussen in typemodules vastgelegd en de grote lijnen van het proces beginnen zich stilaan af te tekenen. Tijd dus voor een kennismaking

SPREKERS

Johan Van der Sypt is directeur van VZW Opvang