Contactcomite-Logo+

Het gebruik van psychofarmaca bij kinderen

Het gebruik van psychofarmaca bij kinderen en jongeren: winst of verlies....

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  15/03/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

DEBAT:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Antwerpen

In de behandeling van en zorg voor kinderen en jongeren met emotionele, ontwikkelings- en gedragsstoornissen wordt steeds meer beroep gedaan op en gebruik gemaakt van psychofarmaca. Tegelijk is er hierover bij velen en ook de overheid een groeiende bezorgdheid. De toename van het gebruik van psychofarmaca blijkt deels ook samen te gaan met een groeiende vraag naar en beroep op kinder- en jeugdpsychiatrische specialisten. Een en ander wordt wel eens de medicalisering of psychiatrisering van de zorg voor kinderen en jongeren genoemd.

Is dit winst of verlies?

SPREKERS

Prof. em. dr. Dirk Deboutte is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en Gent.