Contactcomite-Logo+

Het Gentse groeiactieplan tegen kinderarmoede

Het Gentse groeiactieplan tegen kinderarmoede

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  05/06/2015

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 4C, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 4C, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Kinderen die opgroeien in armoede worden reeds van voor de geboorte en op heel jonge leeftijd geconfronteerd met tekorten op verschillende levensdomeinen, met negatieve gevolgen op korte en lange termijn en een risico om zelf verder in armoede te leven. Hierop ingrijpen wordt noodzakelijk geacht zodat kinderen van in hun eerste levensjaren de kansen krijgen die ze nodig hebben om in onze maatschappij als geïntegreerde burgers verder te ontwikkelen. Niet alleen omwille van de rechten van het kind, maar ook omdat kinderen gezien worden als een hefboom in het doorbreken van armoede over generaties heen. Kinderarmoede wordt hierbij beschouwd als meer dan enkel een ‘neveneffect’ van armoede bij volwassenen. De strijd tegen kinderarmoede krijgt bijgevolg een dubbele focus: enerzijds het kind in armoede, anderzijds het versterken van de ouders en het gezin in armoede en dit over de verschillende levensdomeinen.

Tijdens de debatlunch gaan we graag dieper in op het groeiactieplan kinderarmoede, op de doelstellingen en specifieke acties, en is er ruimte om hierover in debat te gaan en gedachten uit te wisselen.

SPREKERS

Eva Vandevivere is afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. Eva is werkzaam bij de psychologische dienst van het OCMW Gent