Contactcomite-Logo+

Het institutioneel discours in de jeugdbescherming

Het institutioneel discours in de jeugdbescherming rond jongeren met een migratieachtergrond

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  24/02/2017

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 1A

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

In deze debatlunch wordt toegespitst op de productie van institutionele discoursen ten aanzien van jongeren met een migratieachtergrond in de context van de jeugdbescherming. Hierbij staat de vraag centraal hoe de ogenschijnlijk onbestaande en zelden geproblematiseerde juxtapositie van jeugdbescherming – migratie in de praktijk voorkomt en hoe professionele actoren hiernaar kijken.

Tijdens de uiteenzetting wordt tevens dieper ingegaan op de beschermingsrethoriek en het essentalistische karakter waarmee het discours over cultuur, etniciteit en migratie vorm worden gegeven. Daarbij worden twee vragen centraal gesteld: (1) Is de positionering van ‘de ander’ per definitie discriminatoir? En (2) Hoe kan/moet het bestaande discours veranderen?

SPREKERS

Olga Petintseva verdedigde recent aan de Ugent haar proefschrift in de criminologische wetenschappen, getiteld “Perspectives on 'new' migrants in youth justice: constitutions, circularity and effects of institutional discourses on Roma and Caucasian youth”. Ze is is werkzaam bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht aan de Universiteit Gent.