Contactcomite-Logo+

Het vergrootglas op de Kleine Wooneenheden

Het vergrootglas op de Kleine Wooneenheden. ‘Het leven zoals het is’ vanuit de drie Limburgse praktijken

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  13/02/2020

12:00 tot 13:30

LUNCH:

Provinciaal Natuurcentrum Genk, Craenevenne 86 (Zaal: Onder de blote hemel)

DEBAT:

Provinciaal Natuurcentrum Genk, Craenevenne 86 (Zaal: Onder de blote hemel)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

Op 1 januari 2019 zijn de kleinschalige woonheden, de zogenaamde co-housingprojecten, van start gegaan. Deze vormen een belangrijke schakel tussen de residentiële zorg en het zelfstandig wonen. Vier tot zes jongvolwassenen (van 16 tot 25 jaar) met weinig of geen ondersteunende context wonen er samen. Daarbij kunnen ze rekenen op het flexibel toezicht en de ondersteuning van een begeleiding op maat van elke jongere.

We starten de debatlunch met een toelichting door Sharon Van Audenhove als Vlaamse beleidsme-dewerker over de visie en aanpak. Nadien zetten we graag het vergrootglas op de drie Limburgse initiatieven: het Credohuis van vzw JoLi, Toekomst 18 van vzw Huize Sint-Vincentius en Route 4 van vzw De Wiekslag. Zij brengen “het leven zoals het is” vanuit hun praktijkervaringen.
,

SPREKERS

Sharon Van Audenhove Sharon Van Audenhove is beleidsmedewerker, afdeling Voorzieningenbeleid, Agentschap Opgroeien. Beleidsmatig volgt zij twee thema’s op: jongvolwassenen en niet-begeleide minderjarigen. Zij ondersteunt ook de private jeugdhulporganisaties, erkend door Opgroeien, in Oost-Vlaanderen.
Gilbert Mille Gilbert Mille is voorzitter van vzw JoLi en mede de drijvende kracht achter en in het Credohuis Pelt waar ze 4 dak/ (t)huisloze jongeren opvangen. Hun motto: Wij geloven dat iedere jongere kostbaar en waardevol is, gaven en talenten heeft en tot bloei kan komen!!Credohuis Pelt, vzw Jolie
Ine Thomassen en Martine Raemakers, zijn adjunct-directeur en cliëntcoördinator Zuid-Limburg voor Toekomst 18, Huize Sint-Vincentius, Zij ontwikkelen een brug naar volwassenheid vanuit het krachtgericht en oplossingsgericht werken en inbedding in de samenleving voor 6 jongeren binnen 4 erkende modules. De Kleinschalige Woon Eenheden werden gekoppeld aan de module burgerini-tiatieven, waar het de bedoeling is om jongeren te betrekken in de maatschappij, door het versterken van het niet-professioneel netwerk.
Katrien De Meulenaere en Lotte Apeltans zijn begeleiders van 4 kleine wooneenheden binnen De Wiekslag. Ze zetten met jongeren een traject uit naar het zelfstandig wonen met sterke inzet op sociale vaardigheden in zowel individuele begeleiding als groepsmomenten. Hun basis is geweld-loos verzet, oplossingsgericht werken en het activeren en versterken van het netwerk.