Contactcomite-Logo+

Het vergroten van begeleidingsmogelijkheden

Het vergroten van begeleidingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met behulp van sociale media

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  02/12/2014

12:00 tot 14:00

LUNCH:

KHLim, Departement SAW, Campus Diepenbeek, lokaal P015, Agora- laan, Diepenbeek

DEBAT:

KHLim, Departement SAW, Campus Diepenbeek, lokaal P015, Agora- laan, Diepenbeek

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

De digitalisering van de samenleving stelt ook de hulpverlening voor nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Omdat onbekend vaak onbemind is gaan we in deze debatlunch in op de nieuwe mogelijkheden die sociale media bieden voor de hulpverlening.

We lichten enkele trends en mogelijkheden toe aan de hand van concrete voorbeelden, methoden en onderzoeksresultaten. Daardoor wordt duidelijk dat je met enkele eenvoudige toepassingen al aantrekkelijke methodieken hebt waarmee jij en de kinderen en jongeren in je voorziening aan de slag kunnen. Verder zal er voldoende tijd voorzien worden voor debat en vragen.

SPREKERS

Tom Vandries is als orthopedagoog verbonden aan de Katholieke Hoge- school Limburg (departement Sociaal Agogisch werk). Hier is hij actief als lector en onderzoeker op het domein van online hulpverlening, sociale me- dia & gaming. Hij is lid van de innovatiecel eSocialwork.