Contactcomite-Logo+

Hoe kan de ontwikkeling van ervaringswerk

Hoe kan de ontwikkeling van ervaringswerk en -kennis een participatieve jeugdhulp versterken?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  18/05/2018

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 1.1

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Vermaatschappelijking en ervaringsdeskundigheid zijn ‘hot’. Beide begrippen worden meer en meer opgepikt in verschillende beleidsdomeinen en vinden hun weg ook in diverse praktijken. In de jeugdhulp wordt sinds het nieuwe decreet integrale jeugdhulp 'vermaatschappelijking' als krachtlijn opgenomen. In de beleidsplannen wordt ook het streven naar het realiseren van praktijken van ervaringsdeskundigheid opgenomen. Er bestaat echter nog een grote onduidelijkheid over de concrete inzet van ervaringswerkers in de zorg en de doelen van ervaringswerk (Harrison & Read, 2016, Grol and Wensing, 2004). Verder zien we hoe vermaatschappelijking in de jeugdhulp zowel een preventieve functie kent (instroom in de jeugdhulp vermijden) en tegelijk als kernopdracht wordt gesitueerd (om emancipatie en maatschappelijke participatie te realiseren) (De Vos, 2015). Op die manier wordt in dagelijkse praktijken de ruimte minimaal voor minderjarigen en gezinnen om mee in te vullen wat burgerschap kan betekenen (De Vos, 2015; Isin, 2008). De ontwikkeling van ervaringswerk gaat historisch ook hand in hand met de uitdaging hoe we een duurzame dialoog kunnen realiseren tussen professionals, ervaringswerkers en andere burgers over sociale problemen en de wijze waarop we als samenleving daar mee omgaan. Waarbij het doel van ervaringswerk zich niet alleen richt op concrete ondersteuning bieden én een betere zorg realiseren maar ook op een gedeelde verantwoordelijkheid realiseren door machtsverhoudingen en sociale structuren in het algemeen te veranderen. Op basis van een lopend onderzoek (Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren) gaan we in op de vraag hoe de ontwikkeling van ervaringswerk en -kennis een participatieve jeugdhulp kan versterken.

SPREKERS

Thijs Van Steenberghe is wetenschappelijk medewerker aan het Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) en de vakgroep sociaal werk, Hogeschool Gent
Jessica De Maeyer is coördinator aan het E-QUAL en docent aan de vakgroep orthopedagogiek, Hogeschool Gent
Didier Reynaert is docent aan het E-QUAL en de vakgroep sociaal werk, Hogeschool Gent