Contactcomite-Logo+

ICT en hulpverlenen: een gedwongen huwelijk?

ICT en hulpverlenen: een gedwongen huwelijk?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  14/12/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

DEBAT:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

Onlinehulpverlening is elke hulpverleningsinterventie waarbij ge- bruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Terwijl ICT-toepassingen integraal deel uitmaken van het dagelijks leven, zijn ze in het sociaal werk nog vrij nieuw. Peter Brepoels van het expertisenetwerk onlinehulp Vlaanderen zal het hebben over de aanwezigheid van hulpverleners op sociale media, online-begeleidingen in diverse vormen mail, chat, blended vormen, zelfhulp en zelftesten. Ook andere relevante vraagstukken zoals de impact van online-dossiers op de hulpverlening en het inkijken van dossiers door cliënten met een muisklik komen aan bod. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan vragen zoals: ‘hoe ga je als hulpverlener om met facebook in je privé-leven?’ en ‘is facebook en privé-leven een tegenstelling?’.

SPREKERS

Peter Brepoels is lid van het expertisenetwerk onlinehulp Vlaanderen