Contactcomite-Logo+

IEM (Intra-Europese Migratie)-project

IEM (Intra-Europese Migratie)-project

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  13/04/2018

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 1.3

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Er bestaat heel wat zorg voor jongeren vanuit Jeugdhulp Vlaanderen. Toch kwam de stad Gent op het punt om zelf tijdelijk te investeren in jeugdzorg. In 2016 startte het project IEM-jongeren (IEM= Intra-Europese Migratie) en kwamen er extra stadsmiddelen om enerzijds trajectbegeleiding en anderzijds contextbegeleiding te voorzien bij de meest kwetsbare jongeren en families met IEM-achtergrond. Hoe kwam onze stad Gent tot deze beslissing?

Sinds 2011 werken de buurtstewards van de stad Gent met deze kwetsbare gezinnen. Op dit moment zijn de buurtstewards aan de slag in goed 200 begeleidingen. Binnen het IEM-project zelf voorzien we bij 19 van deze gezinnen contextbegeleiding in duo met de buurtstewards.

Vzw Jong bereikt een 100-tal van de IEM- jongeren. Binnen het IEM-project gaat trajectbegeleiding met een 60-tal jongeren intensiever aan de slag.

Wat houden de methodieken van trajectbegeleiding en contextbegeleiding in binnen dit project? Verschilt dit van al gekende methodieken?

Sarah Terwecoren coördineert het IEM-project en Peter Colle ondersteunt haar daarbij. Samen geven zij een overzicht van wat er in de afgelopen twee jaar vooral gedaan is en wat er uit te leren valt. Het levert interessante bevindingen op voor zowel het beleid als de praktijk. Met dit project leggen we de pijnpunten bloot en zoeken we uit wat wel kan werken voor deze jongeren en hun gezinnen.

SPREKERS

Sarah Terwecoren studeerde sociaal cultureel werk aan Hogeschool Gent en behaalde haar postgraduaat professionele coach aan Artevelde Hogeschool. Ze werkte eerst 4 jaar als veldwerker bij Asiel- en Vluchtelingenbeleid, daarna 5 jaar als veldwerker bij het team Buurtstewards en nu als projectcoördinator bij dienst Outreachend Werken, Stad Gent.
Peter Colle studeerde filosofie en criminologie aan de Universiteit Gent. In de jaren 1990-1999 werkt hij als onderzoeker/assistent bij de Onderzoeksgroep Criminologie van de Universiteit Gent. Sinds oktober 1999 evalueert hij (socio)preventieve projecten bij de stad Gent. Eveneens ondersteunt hij nieuwe beleidsinitiatieven zoals preventie van radicalisering en de integrale aanpak problematiek jongeren met Intra-Europese Migratieachtergrond. Hij maakt deel uit van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Stad Gent.