Contactcomite-Logo+

Jonge kinderen in de jeugdzorg

Jonge kinderen in de jeugdzorg : een moeilijke balans tussen de acceptatie van het onvolmaakte en de keuze voor veiligheid en zekerheid.

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  21/09/2018

12:15 tot 14:00

LUNCH:

Vives Hogeschool Sociaal Werk Doorniksesteenweg 145 Lokaal L018 te 8500 Kortrijk

DEBAT:

Vives Hogeschool Sociaal Werk Doorniksesteenweg 145 Lokaal L018 te 8500 Kortrijk

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Hulpverleners komen vaak in een spanningsveld terecht wanneer de veiligheid en de ontwikkelingskansen van erg jonge kinderen (0-4 jaar) in het gedrang komen. Enerzijds willen ze jonge kinderen zo goed mogelijk beschermen en anderzijds willen ze toch ook niet al te ingrijpend tussen komen om de banden tussen jonge kinderen en hun opvoeders niet teveel te beschadigen. Kortom het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen de acceptatie van het onvolmaakte in de opvoeding en het kiezen voor veiligheid en zekerheid maar dan met onvoorspelbare consequenties op termijn. Kinderpsychiater Marijke Vandepitte (Wingg) en Lotte Soete (Wingg) brengen houvast in de te maken keuzes en gidsen hulpverleners doorheen het boeiende hulpverleningslandschap voor jonge kinderen in de provincie West-Vlaanderen.

SPREKERS

Kinderpsychiater Marijke Vandepitte Wingg West-Vlanderen
Lotte Soete Wingg/Centra voor Integrale Gezinszorg