Contactcomite-Logo+

Jongeren en geweld

Jongeren en geweld

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  20/01/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

DEBAT:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

Je kan er niet naast: geweld lijkt alomtegenwoordig aanwezig in onze maatschappij en het lijkt alleen maar toe te nemen. Dat gevoel krijg je vooral als je kranten openslaat of naar het nieuws kijkt. Ook het gratuite, zinloze geweld lijkt aan een opmars. En hoe jonger de dader hoe spectaculairder. De modale burger moet niet veel moeite doen om zich deze subjectieve gevoelens eigen te maken.

Vraag is of dit inderdaad ook objectief kan gestaafd worden. Is er effectief meer geweld dan pakweg 10 of 20 jaar geleden? Bestaan daar betrouwbare gegevens van.

Kunnen er verklaringen worden gegeven waarom er geweld bij jongeren voorkomt. Ervaren jongeren dit zelf als een probleem of behoort het tot hun leefwereld. Wanneer wordt iets bestempeld als geweld? Is fysiek geweld even of meer ingrijpend dan verbaal geweld?

Gaat het om groot aantal daders die na een eenmalige geweldpleging tot inzicht komen of gaat het om een kleine groep daders die heel veel gewelddadige feiten plegen? Zijn er bepaalde kenmerken waaraan daders voldoen, hebben ze een specifieke achtergrond of komt het bij iedereen en overal voor?

Gelukkig zijn er nog onderzoekers die één en ander in kaart hebben gebracht en de puntjes op de i kunnen zetten.

SPREKERS

Diederik Cops is onderzoeker bij het Leuvense Instituut voor Criminologie