Contactcomite-Logo+

Jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking

Jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in de Nederlandse justitiële keten (VIVES Kortrijk)

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  16/11/2017

12:00 tot 14:00

LUNCH:

VIVES Hogeschool - Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk (SAW) - Doorniksesteenweg 145 - Kortrijk

DEBAT:

VIVES SAW Kortrijk - N.006 - gelijkvloers

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Het lectoraat 'Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit' van de Hogeschool Leiden houdt zich bezig met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de justitiële keten. De afgelopen jaren is er in Nederland in toenemende mate aandacht gekomen voor mensen met een LVB in het justitiële domein. Veel onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek was er tot voor kort echter nog niet. In de justitiële keten worden mensen met licht verstandelijke beperkingen ook nog te vaak niet als zodanig herkend, met de nodige gevolgen (bijvoorbeeld verhoogde kans op recidive, verminderd welzijn). In deze lunchlezing gaat Hendrien Kaal in op de samenhang tussen LVB en criminaliteit en de problemen die het hebben van een LVB jongeren in de strafrechtsketen oplevert. Daarbij besteedt zij aandacht aan bijdragen van het lectoraat aan herkenning van de aanwezigheid van een LVB bij mensen in het justitiële domein, aan de bejegening van mensen met een LVB door de verschillende justitiële ketenpartners, en aan morele afwegingen binnen de gehandicaptensector met betrekking tot misdaad en straf.