Contactcomite-Logo+

Knelpuntdossiers

Knelpuntdossiers

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  16/03/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

DEBAT:

Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 03 – balkon 3 links)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

Elke jeugdhulpverlener kent ze wel: de jongeren in problemen die men niet opneemt omdat ze niet passen in het eigen aanbod of de jongeren die al in het aanbod zitten maar eigenlijk beter elders een hulpverleningsonderdak zoeken. De betrokken jongeren krijgen dan allerlei etiketten opgekleefd om dit te staven. Aan het einde van de carrousel belanden ze vaak in een gemeenschapsinstelling, waar ze niet meer weg geraken: naar huis kunnen ze niet en er is geen enkele voorziening die ze wil.

Sinds een aantal jaren loopt het project knelpuntdossiers, ondertussen omgedoopt tot ‘intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen’. Kort gezegd komt het er op neer dat jeugdhulpvoorzieningen die dergelijke jongeren willen begeleiden in een gemeenschappelijk, intersectoraal zorgtraject een (financieel) duwtje in de rug krijgen, waarmee ze extra personeel, expertise, specifieke onkosten,.... kunnen betalen.

Ondertussen loopt dit project al een tijdje en staan de procedures op punt. Er kan dan al eens een stand van zaken worden opgemaakt inclusief een kritische terugblik op de realisaties. Nog ruimer kan dit wellicht interessante informatie opleveren die een brede beschouwing van de jeugdhulp mogelijk maakt: waarom gebeurt met dergelijke jongeren wat er gebeurt en hoe had dit kunnen voorkomen worden? Was een label van knelpuntdossier werkelijk nodig of had de reguliere jeugdhulp het zonder de extra middelen kunnen doen. Kortom: stof genoeg voor een boeiend debat.

SPREKERS

Linda Aerts is stafmedewerker IJH Regio Vlaams-Brabant

Knelpuntdossiers

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  28/02/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

DEBAT:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Antwerpen

Elke jeugdhulpverlener kent ze wel: de jongeren met problemen die niemand wil opnemen omdat ze niet passen in het aanbod. Of de jongeren die in het aanbod zitten maar eigenlijk beter elders een hulpverleningsdak vinden. Aan het einde van een lange weg belanden ze vaak in een gemeenschapsinstelling. Daar geraken ze niet meer weg, naar huis kunnen ze niet en geen enkele voorziening wil ze.

Sinds 2010 bestaan de ‘knelpuntdossiers’, ondertussen omgedoopt naar ‘Intersectoraal Prioritair toe te wijzen Hulpvragen’. De beoogde doelgroep bevindt zich zowel binnen VAPH als binnen Jongerenwelzijn. Deze 2 sectoren hebben samen met Integrale Jeugdhulp goede afspraken gemaakt omtrent de instroom van deze jongeren.
De sprekers zullen een uitgebreide toelichting geven over het wat, hoe, voor wie, hoe aanvragen, opzet, doel, wat kan je verwachten... Dit zal toegelicht worden met praktijkvoorbeelden. Er zal ook stilgestaan worden bij de overgang naar de Integrale Toegangspoort.

Nu deze werking al enige tijd loopt kan er een stand van zaken gemaakt worden en kritisch gekeken worden naar de realisaties. Nog ruimer kunnen we ons de vraag stellen of het label van een knelpuntdossier nodig is om tegemoet te kunnen komen aan de noden van deze jongeren.

SPREKERS

Jan De Ridder is werkzaam bij de Integrale Jeugdhulp
Caroline Vervaet is werkzaam bij de Integrale Jeugdhulp
Tine Van Geneugden is werkzaam bij het VAPH
Ingrid Van Eetvelt is werkzaam bij Jongerenwelzijn