Contactcomite-Logo+

Meerderjarige jongeren en de brug naar volwassen

Meerderjarige jongeren en de brug naar volwassen hulpverlening. Hoe sterk moeten die loopplanken zijn ?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  27/11/2015

12:00 tot 14:00

LUNCH:

n.v.t.

DEBAT:

n.v.t.

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Het CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt jongeren trajecten aan om zo vlot mogelijk de overstap te maken van de jeugdhulpverlening naar de volwassen hulpverlening. Het project ‘Loopplanken’ houdt de samenwerking in van het CAW met alle diensten bijzondere jeugdbijstand en alle BUSO’s/MPI’s in de regio.

Hoe effectief verloopt die overgang in de praktijk ? Welke structurele belemmeringen merken de projectmedewerksters/ers op ? En wat zeggen jongeren hier zelf over ?

SPREKERS

Wim Delabie is verantwoordelijke voor het project ‘Loopplanken’ bij CAW Zuid-West-Vlaanderen.
Tijs Van Steenberghe is voormalig medewerker van vzw Cachet, een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening, en is onderzoeker bij de Hogeschool Gent.