Contactcomite-Logo+

Naar een nieuwe liaison

Naar een nieuwe liaison tussen bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  15/12/2011

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

DEBAT:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Antwerpen

Koen is pleitbezorger van het intersectoraal sociaal ondernemen. Metropool combineert erkenningen als CAW, met erkenningen binnen Jongerenwelzijn (Antwerpse Dienst Alternatieve maatregelen) en Kind en Gezin (Samik), en voert projecten uit binnen het lokaal sociaal beleid voor Stad en OCMW. Zijn stelling is dat we in een ‘krachtenparadigma’ moeten ijveren voor een kwalitatievere overheidsregie, voor een empowerende versterking van de vraagzijde vanuit cliëntperspectief, en voor het ontwikkelen van dynamische, onthokte, sociaal werk ondernemingen met als adagio ‘de kunst van het deskundig solidair zijn’.

Gerlinde is lid van het Bureau CJB Antwerpen en ook hevige fan van IJH, tenminste van het gedachtengoed in tegenstellling tot het bureaucratisch sturingssysteem waarin het dreigt te verzanden. Ze heeft een goed zicht op beide sectoren (AWW en BJB), met behoud van mijn respect voor de inzet, de intenties en de deskundigheid van de medewerkers. De uitdagingen en problemen waar we samen voor staan zijn volgens haar complexer dan een goede doorverwijzing of naadloze overgang van de ene naar de andere dienst/sector.