Contactcomite-Logo+

Netwerk Leerrecht Vlaams-Brabant

Netwerk Leerrecht Vlaams-Brabant

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  25/11/2011

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Howest Brugge, Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge.

DEBAT:

Howest Brugge, Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge.

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Het Netwerk Leerrecht is in de provincie Vlaams-Brabant van start gegaan op 1 september 2006. Het richt zich tot jongeren die niet langer bereikbaar zijn voor het geregelde onderwijs of voor wie het geregelde onderwijs niet bereikbaar is. Het Netwerk leerrecht richt gespreksfora (Ronde Tafels) in met al wie betrokken is in het onbereikbaar worden van een jongere of van het geregelde onderwijs. Vanuit deze gespreksfora wordt opnieuw aansluiting gezocht met het geregelde onderwijs of worden aantrekkelijke leerplekken buiten het onderwijscircuit gezocht waar de jongeren voor kortere of langere tijd terechtkunnen om te leren.

Het Netwerk is ingericht om voor elke leerling die niet op school aankomt een forum in te richten waarop een beroep kan worden gedaan om uit deze situatie uit te komen. Het Netwerk grijpt in op de problematische leersituatie waarin de jongere zich bevindt. Of deze situatie veroorzaakt wordt door een probleem dat zich bij de jongere of zijn opvoedingsverantwoordelijken situeert, wordt bij aanvang in het midden gelaten.

SPREKERS

Karel De Vos is directeur van het Jongerencetrum CIDAR