Contactcomite-Logo+

Omdat cultuur gevoelig ligt

Omdat cultuur gevoelig ligt: hoe superdiversiteit de hulpverlening uitdaagt.

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  17/01/2020

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 2B111

DEBAT:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 2B111

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

OTA Vlaams-Brabant & Brussel ondersteunt hulpverleners in de jeugdhulp wanneer ze werken met jongeren en hun context met een migratie achtergrond, en vragen hebben over de eventuele invloed van interculturele, levensbeschouwelijke en migratiegebonden elementen in het hulpverleningstraject. Onze expertise situeert zich op thema’s verbonden aan ‘opvoeden en opgroeien in een migratiecontext’, waar we inzetten op een sterke wisselwerking tussen praktijkervaring en kennisdeling o.b.v. theorie.

De toenemende diversiteit in de diversiteit daagt een samenleving uit: zowel door de ontmoeting met een veelheid aan andere referentiekaders als door het zichtbaar worden van de eigen referentiekaders. Want in het verschil worden we gevraagd om de eigen vanzelfsprekendheden te verduidelijken. Ook voor hulpverlening is dit een realiteit op alle niveaus, van de hulpverlener tot het beleid: hoe kijken we naar ‘opvoeding’, ‘ouderschap’, ‘het kind’, ‘hulp-verlening’… Vanuit de ervaringen in het werkveld en dus met het nodige urgentiebesef, brengen we observaties, bevindingen en good practices.

SPREKERS

Katrien Lauwereys coördinator OTA Vlaams-Brabant & Brussel
Itsen Gonzalez stafmedewerker vorming OTA Vlaams-Brabant & Brussel