Contactcomite-Logo+

Omgaan met de uitdaging van effectenmeting

Omgaan met de uitdaging van effectenmeting: nieuwe inzichten uit de praktijk

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  31/05/2022

12:00 tot 14:00

LUNCH:

AP Hogeschool campus Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

DEBAT:

AP Hogeschool campus Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Antwerpen

Dit eerste Antwerpse COJ-lunchdebat sinds lange tijd, wil inzetten op ontmoeting en dialoog rond een actueel thema:

“Omgaan met de uitdaging van effectenmeting: nieuwe inzichten uit de praktijk”

Hoe breng je de impact en effecten van interventies in de jeudghulp in beeld? En hoe capteer je het perspectief en de stem van kinderen en jongeren? Aan de hand van een case-study in de jeugdhulp, reflecties vanuit onderzoek en theoretische kaders daagt Pieter Cools ons uit om de klassieke denkwijze van ‘meten is weten’ in vraag te stellen.

Inschrijven via een mailtje naar michel.tirions@ap.be voor 27 mei

SPREKERS

Dr. Pieter Cools is docent sociaal werk op AP Hogeschool en Universiteit Antwerpen en coördinator van het AP Innovation Lab Duurzame Stadsontwikkeling.