Contactcomite-Logo+

Omgaan met Diversiteit in de Jeugdhulp

Khadija Aznag is expert integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering en voorzitter van de adviesraad Samenleven en Diversiteit bij de VGC. Zij geeft vormingen en lezingen over diversiteitsvraagstukken, de impact van discriminatie en racisme op de identiteitsontwikkeling van jongeren, meertaligheid, emancipatie bij kwetsbare groepen en inclusieve communicatie.

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  31/05/2024

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Erasmushogeschool Brussel, Slotstraat 28 1000 Brussel 

DEBAT:

Erasmushogeschool Brussel, Slotstraat 28 1000 Brussel 

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

'Omgaan met diversiteit in de jeugdhulpverlening. Zo vanzelfsprekend of net niet?'

 

Net zoals in de samenleving verandert de samenstelling van de doelgroep van jeugdhulpverlening snel. 

De jeugdhulpverlener werkt dan ook dagelijks samen met mensen die leven vanuit (gedeeltelijk) andere referentiekaders,... met min of meerdere andere verwachtingen over wat al dan niet vanzelfsprekend is... Ondanks alle inzichten en intenties botst de jeugdhulpverlener dan ook af en toe op behandelingsvraagstukken waarin een kiem tot misverstanden schuilt, en die verhelderende inzichten verdienen. 

 

Spreker: 

Khadija Aznag is expert integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering en voorzitter van de adviesraad Samenleven en Diversiteit bij de VGC. Zij geeft vormingen en lezingen over diversiteitsvraagstukken, de impact van discriminatie en racisme op de  identiteitsontwikkeling van jongeren, meertaligheid, emancipatie bij kwetsbare groepen en inclusieve communicatie. 

 

Na de bijdrage van Khadija, gaan we graag verder in op het thema door middel van een boeiend debat tussen de deelnemers.   

 

Inschrijven kan via deze link