Contactcomite-Logo+

Ondersteuningscentrum voor Ouders

Ondersteuningscentrum voor Ouders

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  15/06/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal, vakgroep Sociale Agogiek

DEBAT:

Vergaderzaal, vakgroep Sociale Agogiek

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Uit-huis-plaatsing is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een jongere en zijn gezin kan overkomen. Residentiële opname is terecht de laatste interventie om het hoofd te bieden aan zeer complexe pathologie. Of het nu gaat om een vrijwillige (via comité) dan wel gedwongen interventie (middels beslissing van de jeugdrechter).

De opdracht binnen de bijzondere jeugdzorg is duidelijk. Gezinnen en jongeren, waar problematische opvoedingssituaties zich voordoen, aansterken, trauma- verlagend of oplossend werken, ontwikkeling bevorderen...met het oog op een herstel van het natuurlijk milieu, re-integratie, contextbinding. In sommige omstandigheden is dat tijdens een residentiële plaatsing, niet mogelijk of moeilijk.

Rekening houdend met de beperkingen bij een plaatsing en het besef van een verhoogde kans tot (ontwikkelen van) hechtingsstoornis, is er de vaststelling dat gezinsondersteuning dan ook in een residentiële voorziening een niet weg te denken opdracht is. Tijdens het verblijf van de minderjarige moet een begeleider(s)team zich steeds afvragen wat de context van de minderjarige nog kan doen en wat ze nodig zouden hebben om het opvoedingsproces van hun kind terug in handen te kunnen nemen.

Om dit mogelijk te maken is in het Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg Sint-Jan Baptist een ondersteuningscentrum opgericht, een entiteit naast de gewone dagdagelijkse residentiële werking : het OCO (Ondersteuningscentrum voor Ouders).

SPREKERS

Karolien Steenhaut is orthopedagoog bij Sint-Jan Baptist
Erik Dekempeneer is Directeur van Sint-Jan Baptist